ISO
Streda, 16 Jún 2021

EQS Consult, s.r.o.EQS Consult, s.r.o. je profesionálna poradenská, konzultačná a školiaca spoločnosť na Slovensku pôsobiaca v oblasti projektovania, implementácie a neustáleho zlepšovania systémov riadenia kvality, systémov environmentálneho riadenia, systémov riadenia bezpečnosti informácií a systémov BOZP a PO. Svojím vývojom sa dostala na poradenskú a konzultačnú firmu pri zabezpečovaní systémov riadenia kvality, environmentu, bezpečnosti a výrobkovej certifikácii špičkovej úrovne, čo potvrdzuje svojimi službami.

Spoločnosť spolupracuje so sieťou vysoko kvalifikovaných spolupracovníkov, čo nám umožňuje pokryť všetky požiadavky zákazníkov z oblasti zabezpečovania kvality, environmentu, HACCP, IT, BOZP a PO z využitia jednotlivých nástrojov riadenia, ako aj z technologických procesov z rôznych odvetví. Našimi zákazníkmi sú významné tuzemské, ale aj zahraničné spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví a služieb. Patria medzi nich stredné a veľké spoločnosti, ale aj malé rodinné firmy a organizácie.

Know-how, vytvorené spoločnosťou EQS Consult, s.r.o. počas dlhoročných praktických skúseností pri projektovaní a zavádzaní systémov riadenia kvality, systémov environmentálneho riadenia, systémov BOZP, systémov riadenie bezpečnosti informácií, PO a HACCP je kompatibilné s požiadavkami renomovaných certifikačných organizácií, o čom svedčí množstvo certifikovaných spoločností, v ktorých sa na procese budovania predmetného systému riadenia podieľali naši konzultanti a poradcovia.